Privacy

­­­­­­Privacy statement
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV gevestigd aan de Rouaanstraat 10, 9723 CD te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tiktak-segafredo.nl/
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV

Bezoekadres:

Rouaanstraat 10
9723 CD Groningen
Telefoonnummer: 050-3176300

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de (categorieën van) persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over jouw identiteit en contactgegevens, namelijk:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie (via het webformulier, per  email en telefonisch)
  • Gegevens over jouw internetgebruik, namelijk:
   • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
   • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
   • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en dienstverlening zijn gericht op volwassenen, en wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tiktak-segafredo.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij gebruiken gegevens over jouw identiteit en je contactgegevens om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, een bestelling te plaatsen in de webshop, deel te nemen aan (een) winactie(s) of om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en antwoord te kunnen geven op jouw vragen of verzoeken, alsmede  voor het afhandelen van de betaling en levering van een bestelling. Wij verwerken in dit geval jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het aangaan of het uitvoeren  van de overeenkomst met jou, of, waar nodig, op basis van jouw toestemming.
 • Ook gebruiken wij gegevens over jouw identiteit en je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te kunnen toesturen  en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Dit doen wij op basis van ons legitieme belang om marketingactiviteiten te verrichten en je persoonsgegevens voor dat doel te verwerken. Wij doen dit met inachtneming van de wettelijke regels omtrent direct marketing, wat inhoudt dat wij toestemming vragen voor het versturen van direct marketing voor zover dat wettelijk vereist is.
 • Wij gebruiken gegevens over jouw internetgebruik voor het optimaliseren van onze website en webshop en om je op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. Dit doen wij op basis van ons legitieme belang om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren en ongeoorloofd gebruik van onze websites en dienstverlening te voorkomen en te verhelpen, of, waar nodig, op basis van jouw toestemming. Wij doen dit met inachtneming van de wettelijke regels omtrent het plaatsen van cookies. Meer informatie over cookies is verderop in dit Privacy Statement opgenomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren bepaalde gegevens die betrekking hebben op overeenkomsten die we met je hebben gesloten voor een periode van 7 jaar, omdat wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Gegevens die wij niet op basis van een wettelijke verplichting hoeven te bewaren voor een bepaalde (minimum) periode, bewaren wij voor een periode van 2 jaar na de laatste interactie die we met jou hebben gehad.  Je kunt ons ook verzoeken om gegevens over jou te verwijderen, lees daarover meer verderop in dit Privacy statement.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Informeren over onze producten en diensten, toesturen samples, prijzen en direct mailings.
Adres 7 jaar Informeren over onze producten en diensten, toesturen samples, prijzen en direct mailings.
Geslacht 7 jaar Informeren over onze producten en diensten, toesturen samples, prijzen en direct mailings.
IP-adres 2 jaar Controle en beperking van ongeoorloofd gebruik van onze websites en dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn fraudedetectie bij winacties en misbruik van reactieformulieren (bijvoorbeeld SPAM berichten).
Gegevens over je activiteiten op de website 2 jaar Op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Gegevens over je surfgedrag 2 jaar Op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar Op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Delen van persoonsgegevens met derden
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV sluit een verwerkingsovereenkomst met V1 Communicatie te Ermelo – het reclamebureau waar Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV mee samenwerkt – zodat ook zij zorgvuldig en veilig met gegevens waar zij uit hoofde van hun dienstverlening aan Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV mee in aanraking komen, omgaan, en ter vaststelling dat zij deze gegevens niet bewaren als daar geen functionele reden voor is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen op basis van tostemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@tiktak-segafredo.nl.

Wij mogen alleen aan een dergelijk verzoek beantwoorden indien het verzoek wordt gedaan door de persoon op wie de betreffende gegevens betrekking hebben. Om er zeker van te zijn dat het verzoek met betrekking tot jouw gegevens ook daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie altijd je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of op een andere manier onleesbaar voordat je de kopie aan ons toestuurt. Dit is van belang voor de bescherming van je privacy. Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@tiktak-segafredo.nl.